Impressum
AGBs
Datenschutz
Widerrufsrecht

Neu!


Find us on Facebook
# 19403 Befehl aus dem Dunkel (Kaijû daisensô)
30.00 Euro
Befehl aus dem Dunkel (Kaijû daisensô)
Japan 1965 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Nick Adams, Akira Takarada, Jun Tazaki, Akira Kubo, Kumi Mizuno, Keiko Sawai, Yoshio Tsuchiya, Takamaru Sasaki, Yoshizo Tatake, Yoshifumi Tajima

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Befehl aus dem Dunkel (Kaijû daisensô)

# 19447 Befehl aus dem Dunkel (Kaijû daisensô)
Verkauft!
Befehl aus dem Dunkel (Kaijû daisensô)
Japan 1965 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Nick Adams, Akira Takarada, Jun Tazaki, Akira Kubo, Kumi Mizuno, Keiko Sawai, Yoshio Tsuchiya, Takamaru Sasaki, Yoshizo Tatake, Yoshifumi Tajima

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Befehl aus dem Dunkel (Kaijû daisensô)

# 19418 Brut des Teufels, Die (Mekagojira no gyakushû)
75.00 Euro
Brut des Teufels, Die (Mekagojira no gyakushû)
Japan 1975 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Katsuhiko Sasaki, Tomoko Ai, Akihiko Hirata, Katsumasa Uchida, Gorô Mutsumi, Tadao Nakamaru Shin Roppongi Tomoe, Mari Tôru, Ibuki Kenji, Sahara Kotaro

Deutsche Aushangfotos DIN A4 ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z2
Brut des Teufels, Die (Mekagojira no gyakushû)

# 19384 Frankenstein - Der Schrecken mit dem Affengesicht (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)
75.00 Euro
Frankenstein - Der Schrecken mit dem Affengesicht (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)
Japan 1965 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Nick Adams, Kumi Mizuno, Yoshio Tsuchiya, Koji Furuhata

Deutsche Aushangfotos ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Der Schrecken mit dem Affengesicht (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)

# 1713 Frankenstein - Der Schrecken mit dem Affengesicht (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)
15.00 Euro
Frankenstein - Der Schrecken mit dem Affengesicht (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)
Japan 1965 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Nick Adams, Kumi Mizuno, Yoshio Tsuchiya, Koji Furuhata

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankenstein - Der Schrecken mit dem Affengesicht (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)

# 19387 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
80.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 1714 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
10.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 15919 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
10.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 15921 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
6.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 15920 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
5.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 15918 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Verkauft!
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 19388 Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)
75.00 Euro
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)
Japan 1968 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)

# 19823 Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)
28.00 Euro
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)
Japan 1968 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)

# 11003 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
24.00 Euro
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Regie: Jun Fukuda
mit: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)

# 9908 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Verkauft!
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Regie: Jun Fukuda
mit: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

Deutsche Aushangfotos ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z2
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)

# 11004 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Verkauft!
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Regie: Jun Fukuda
mit: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

Deutscher Werberatschlag (ca. Din A4) - Zustand: Z2
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)

# 9906 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
60.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Kompletter Deutscher Fotosatz (20 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z1
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 24465 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
45.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 1712 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
25.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 24466 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
25.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z3 gefaltet
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 24464 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
15.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Deutsches Filmplakat Din A3 ca. 30 x 43 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 19444 Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
20.00 Euro
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Japan 1971 - Regie: Yoshimitsu Banno
mit: Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Haruo Nakajima, Susumu Okabe

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)

# 19385 Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Verkauft!
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Japan 1971 - Regie: Yoshimitsu Banno
mit: Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Haruo Nakajima, Susumu Okabe

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)

# 19392 Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Verkauft!
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Japan 1971 - Regie: Yoshimitsu Banno
mit: Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Haruo Nakajima, Susumu Okabe

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z3
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)

# 9905 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
50.00 Euro
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Regie: Jun Fukuda
mit: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirô Maruyama, Seishirô Kuno, Yasuhiko Saijô, Kurobe

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z2
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)

# 19393 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
20.00 Euro
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Regie: Jun Fukuda
mit: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirô Maruyama, Seishirô Kuno, Yasuhiko Saijô, Kurobe

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z3
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)

# 1711 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
Verkauft!
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Regie: Jun Fukuda
mit: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirô Maruyama, Seishirô Kuno, Yasuhiko Saijô, Kurobe

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)

# 19386 Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
40.00 Euro
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Regie: Noriaki Yuasa
mit: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z2
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 8097 Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
20.00 Euro
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Regie: Noriaki Yuasa
mit: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 15924 Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
16.00 Euro
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Regie: Noriaki Yuasa
mit: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Deutscher Werberatschlag (ca. Din A4) - Zustand: Z2
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 24073 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
15.00 Euro
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Aushangfoto DIN A4 ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z2
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 24071 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
12.00 Euro
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Aushangfoto DIN A4 ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z3
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 24072 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
12.00 Euro
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Aushangfoto DIN A4 ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z2
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 1599 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Verkauft!
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z3 gefaltet
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 8098 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Verkauft!
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 13130 Giganten der Vorzeit (Kyoryu: Kaicho no densetsu)
Verkauft!
Giganten der Vorzeit (Kyoryu: Kaicho no densetsu)
Japan 1977 - Regie: Junji Kurata
mit: Tsunehiko Watase, Nobiko Sawa, Shotako Hayashi, Tomoko Kiyoshima, Fuyukichi Maki, David Freedman, Maureen Peacock, Catherine Laub, Hiroshi Nawa, Ginji

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Giganten der Vorzeit (Kyoryu: Kaicho no densetsu)

# 12289 Godzilla (Godzilla)
15.00 Euro
Godzilla (Godzilla)
USA 1998 - Regie: Roland Emmerich
mit: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner, Harry Shearer, Arabella Field, Vicki Lewis, Doug Savant, Malcolm

Deutsches Presseheft ca. DIN A4, ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z2
Godzilla (Godzilla)

# 19455 Godzilla - Der Urgigant (Gojira tai Biorante)
80.00 Euro
Godzilla - Der Urgigant (Gojira tai Biorante)
Japan 1989 - Regie: Kazuki Omori
mit: Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima, Megumi Odaka, Tôru Minegishi, Kôji Takahashi, Ryûnosuke Kaneda, Kazuma Matsubara, Nagashima

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla - Der Urgigant (Gojira tai Biorante)

# 19824 Godzilla - Der Urgigant (Gojira tai Biorante)
Verkauft!
Godzilla - Der Urgigant (Gojira tai Biorante)
Japan 1989 - Regie: Kazuki Omori
mit: Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima, Megumi Odaka, Tôru Minegishi, Kôji Takahashi, Ryûnosuke Kaneda, Kazuma Matsubara, Nagashima

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Godzilla - Der Urgigant (Gojira tai Biorante)

# 17140 Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
50.00 Euro
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
Japan 1984 - Regie: Koji Hashimoto
mit: Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi, Shin Takuma, Eitarô Ozawa

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)

# 19457 Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
40.00 Euro
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
Japan 1984 - Regie: Koji Hashimoto
mit: Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi, Shin Takuma, Eitarô Ozawa

Deutsches Filmplakat DIN A0 ca. 84 x 118 cm - Zustand: Z2 gerollt
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)

# 19406 Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
30.00 Euro
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
Japan 1984 - Regie: Koji Hashimoto
mit: Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi, Shin Takuma, Eitarô Ozawa

Kompletter Deutscher Fotosatz (10 Motive) - Zustand: Z2
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)

# 19458 Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
Verkauft!
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
Japan 1984 - Regie: Koji Hashimoto
mit: Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi, Shin Takuma, Eitarô Ozawa

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)

# 19456 Godzilla - Duell der Megasaurier (Gojira tai Kingu Ghidora)
40.00 Euro
Godzilla - Duell der Megasaurier (Gojira tai Kingu Ghidora)
USA 1991 - Regie: Kazuki Omori
mit: Kosuke Toyohara, Anna Nakagawa, Megumi Odaka, Katsuhiko Sasaki, Akiji Kobayashi, Tokuma Nishioka, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Kôichi Ueda, Yamamura

Deutsches VideoFilmPlakat Din A0 ca. 84 x 118 cm - Zustand: Z2 gerollt
Godzilla - Duell der Megasaurier (Gojira tai Kingu Ghidora)

# 1717 Godzilla und die Urweltraupen (Mosura tai Gojira)
Verkauft!
Godzilla und die Urweltraupen (Mosura tai Gojira)
Japan 1964 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Akira Takarada

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla und die Urweltraupen (Mosura tai Gojira)

# 8105 Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijû kettô: Gamera tai Barugon)
25.00 Euro
Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijû kettô: Gamera tai Barugon)
Japan 1966 - Regie: Shigeo Tanaka
mit: Kojiro Hongo, Kyoko Enami, Akira Nazuki, Koji Fujiyama, Yoshihiro Hamaguchi, Yûzô Hayakawa, Ichiro Sugai, Akira Natsuki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijû kettô: Gamera tai Barugon)

# 10870 Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijû kettô: Gamera tai Barugon)
Verkauft!
Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijû kettô: Gamera tai Barugon)
Japan 1966 - Regie: Shigeo Tanaka
mit: Kojiro Hongo, Kyoko Enami, Akira Nazuki, Koji Fujiyama, Yoshihiro Hamaguchi, Yûzô Hayakawa, Ichiro Sugai, Akira Natsuki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijû kettô: Gamera tai Barugon)

# 19772 Godzillas Todespranke (Taekoesu Yonggary)
35.00 Euro
Godzillas Todespranke (Taekoesu Yonggary)
Japan / Südkorea 1967 - Regie: Kim Ki-duk / Seo Yun-sung
mit: Oh Yeong-il, Nam Jeong-im, Lee Soon-jae, Moon Kang, Lee Kwang Ho

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzillas Todespranke (Taekoesu Yonggary)

# 19426 Gorgo (Gorgo)
12.00 Euro
Gorgo (Gorgo)
Großbritannien 1961 - Regie: Eugene Lourie / Eugène Lourié
mit: Bill Travers, William Sylvester, Vincent Winter, Christopher Rhodes, Joseph O'Conor, Bruce Seton, Martin Benson, Maurice Kaufmann, Basil Dignam

Deutscher Werberatschlag (ca. Din A4) - Zustand: Z2
Gorgo (Gorgo)

# 19390 Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijû Girara)
30.00 Euro
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijû Girara)
Japan 1967 - Regie: Kazui Nihonmatsu
mit: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijû Girara)

Gefundene Suchergebnisse: 84 Aktuelle Anzeige: 1 - 50
1 2  >>