Impressum
AGBs
Datenschutz
Widerrufsrecht

Neu!


Find us on Facebook
# 1713 Frankenstein - Der Schrecken mit dem Affengesicht (Furankenshutain tai chitei kaijū Baragon)
12.00 Euro
Frankenstein - Der Schrecken mit dem Affengesicht (Furankenshutain tai chitei kaijū Baragon)
Japan 1965 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Nick Adams, Kumi Mizuno, Yoshio Tsuchiya, Koji Furuhata

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankenstein - Der Schrecken mit dem Affengesicht (Furankenshutain tai chitei kaijū Baragon)

# 1714 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
10.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)

# 15918 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
10.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)

# 15919 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
10.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)

# 15921 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
6.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)

# 15920 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
5.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijū: Sanda tai Gaira)

# 7039 Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijū sōshingeki)
20.00 Euro
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijū sōshingeki)
Japan 1968 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijū sōshingeki)

# 9912 Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijū sōshingeki)
Verkauft!
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijū sōshingeki)
Japan 1968 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

Deutsche Aushangfotos - Zustand: Z2
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijū sōshingeki)

# 9908 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
40.00 Euro
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Regie: Jun Fukuda
mit: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

Deutsche Aushangfotos - Zustand: Z2
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)

# 11003 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
24.00 Euro
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Regie: Jun Fukuda
mit: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)

# 11004 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
Verkauft!
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Regie: Jun Fukuda
mit: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

Deutscher Werberatschlag (ca. Din A4) - Zustand: Z2
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirā, Mosura: Nankai no daiketto)

# 9906 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
60.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Kompletter Deutscher Fotosatz (20 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z1
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 1712 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
25.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 8095 Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorā)
Verkauft!
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorā)
Japan 1971 - Regie: Yoshimitsu Banno
mit: Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Haruo Nakajima, Susumu Okabe

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z3 gefaltet
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorā)

# 1711 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
18.00 Euro
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Regie: Jun Fukuda
mit: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirō Maruyama, Seishirō Kuno, Yasuhiko Saijō, Kurobe

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)

# 8096 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
Verkauft!
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Regie: Jun Fukuda
mit: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirō Maruyama, Seishirō Kuno, Yasuhiko Saijō, Kurobe

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)

# 9905 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
Verkauft!
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Regie: Jun Fukuda
mit: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirō Maruyama, Seishirō Kuno, Yasuhiko Saijō, Kurobe

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z1
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijūtō no kessen: Gojira no musuko)

# 8097 Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
20.00 Euro
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Regie: Noriaki Yuasa
mit: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 15924 Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
16.00 Euro
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Regie: Noriaki Yuasa
mit: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Deutscher Werberatschlag (ca. Din A4) - Zustand: Z2
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 9911 Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Verkauft!
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Regie: Noriaki Yuasa
mit: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z1
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 1563 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojū Gappa)
Verkauft!
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojū Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yōko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Aushangfoto DIN A4 ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z3
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojū Gappa)

# 1599 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojū Gappa)
Verkauft!
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojū Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yōko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z3 gefaltet
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojū Gappa)

# 8098 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojū Gappa)
Verkauft!
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojū Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yōko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojū Gappa)

# 13130 Giganten der Vorzeit (Kyoryu: Kaicho no densetsu)
Verkauft!
Giganten der Vorzeit (Kyoryu: Kaicho no densetsu)
Japan 1977 - Regie: Junji Kurata
mit: Tsunehiko Watase, Nobiko Sawa, Shotako Hayashi, Tomoko Kiyoshima, Fuyukichi Maki, David Freedman, Maureen Peacock, Catherine Laub, Hiroshi Nawa, Ginji

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Giganten der Vorzeit (Kyoryu: Kaicho no densetsu)

# 12289 Godzilla (Godzilla)
15.00 Euro
Godzilla (Godzilla)
USA 1998 - Regie: Roland Emmerich
mit: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner, Harry Shearer, Arabella Field, Vicki Lewis, Doug Savant, Malcolm

Deutsches Presseheft ca. DIN A4, ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z2
Godzilla (Godzilla)

# 16022 Godzilla - Der Urgigant (Gojira tai Biorante)
25.00 Euro
Godzilla - Der Urgigant (Gojira tai Biorante)
Japan 1989 - Regie: Kazuki Omori
mit: Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima, Megumi Odaka, Tōru Minegishi, Kōji Takahashi, Ryūnosuke Kaneda, Kazuma Matsubara, Nagashima

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla - Der Urgigant (Gojira tai Biorante)

# 17140 Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
50.00 Euro
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)
Japan 1984 - Regie: Koji Hashimoto
mit: Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi, Shin Takuma, Eitarō Ozawa

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla - Die Rückkehr des Monsters (Gojira)

# 1717 Godzilla und die Urweltraupen (Mosura tai Gojira)
Verkauft!
Godzilla und die Urweltraupen (Mosura tai Gojira)
Japan 1964 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Akira Takarada

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla und die Urweltraupen (Mosura tai Gojira)

# 8105 Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)
25.00 Euro
Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)
Japan 1966 - Regie: Shigeo Tanaka
mit: Kojiro Hongo, Kyoko Enami, Akira Nazuki, Koji Fujiyama, Yoshihiro Hamaguchi, Yūzō Hayakawa, Ichiro Sugai, Akira Natsuki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)

# 10870 Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)
Verkauft!
Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)
Japan 1966 - Regie: Shigeo Tanaka
mit: Kojiro Hongo, Kyoko Enami, Akira Nazuki, Koji Fujiyama, Yoshihiro Hamaguchi, Yūzō Hayakawa, Ichiro Sugai, Akira Natsuki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Godzilla, der Drache aus dem Dschungel (Daikaijū kettō: Gamera tai Barugon)

# 8100 Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
20.00 Euro
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Regie: Kazui Nihonmatsu
mit: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)

# 1945 Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
5.00 Euro
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Regie: Kazui Nihonmatsu
mit: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z3
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)

# 1946 Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
5.00 Euro
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Regie: Kazui Nihonmatsu
mit: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z3
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)

# 1950 Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
5.00 Euro
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Regie: Kazui Nihonmatsu
mit: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)

# 9909 Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
Verkauft!
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Regie: Kazui Nihonmatsu
mit: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

Deutsche Aushangfotos - Zustand: Z1
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)

# 15917 Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
Verkauft!
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)
Japan 1967 - Regie: Kazui Nihonmatsu
mit: Toshiya Wazaki, Peggy Neal, Eiji Okada, Shinichi Yanagisawa, Itoko Harada, Franz Gruber, Mike Danning, Torahiko Hamada, Toshinari Kazusaki, Sonoi

Deutsche Aushangfotos - Zustand: Z2
Guila, Frankensteins Teufelsei (Uchu daikaijū Girara)

# 8104 King Kong - Dämonen aus dem Weltall (Gojira tai Megaro)
15.00 Euro
King Kong - Dämonen aus dem Weltall (Gojira tai Megaro)
Japan 1973 - Regie: Jun Fukuda
mit: Katsuhiko Sasaki, Hiroyuki Kawase, Yutaka Hayashi, Robert Dunham, Kotaro Tomita, Kenpachirō Satsuma, Tsugitoshi Komada, Hideto Odachi, Shinji Takagi,

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z3 gefaltet
King Kong - Dämonen aus dem Weltall (Gojira tai Megaro)

# 9910 King Kong - Dämonen aus dem Weltall (Gojira tai Megaro)
Verkauft!
King Kong - Dämonen aus dem Weltall (Gojira tai Megaro)
Japan 1973 - Regie: Jun Fukuda
mit: Katsuhiko Sasaki, Hiroyuki Kawase, Yutaka Hayashi, Robert Dunham, Kotaro Tomita, Kenpachirō Satsuma, Tsugitoshi Komada, Hideto Odachi, Shinji Takagi,

Deutsche Aushangfotos - Zustand: Z1
King Kong - Dämonen aus dem Weltall (Gojira tai Megaro)

# 2268 King Kong Frankensteins Sohn (Kingu Kongu no gyakushū)
40.00 Euro
King Kong Frankensteins Sohn (Kingu Kongu no gyakushū)
Japan / USA 1967 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Rhodes Reason, Mie Hama, Linda Miller, Akira Takarada, Hideyo Amamoto, Shōichi Hirose Andrew Hughes, Tōru Ibuki, Nadao Kirino, Susumu Kurobe, Nakajima

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) - Zustand: Z2
King Kong Frankensteins Sohn (Kingu Kongu no gyakushū)

# 8107 King Kong Frankensteins Sohn (Kingu Kongu no gyakushū)
Verkauft!
King Kong Frankensteins Sohn (Kingu Kongu no gyakushū)
Japan / USA 1967 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Rhodes Reason, Mie Hama, Linda Miller, Akira Takarada, Hideyo Amamoto, Shōichi Hirose Andrew Hughes, Tōru Ibuki, Nadao Kirino, Susumu Kurobe, Nakajima

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
King Kong Frankensteins Sohn (Kingu Kongu no gyakushū)

# 9907 King Kong gegen Godzilla (Gojira tai Mechagojira)
45.00 Euro
King Kong gegen Godzilla (Gojira tai Mechagojira)
Japan 1974 - Regie: Jun Fukuda
mit: Masaaki Daimon, Kazuya Aoyama, Akihiko Hirata, Hiroshi Koizumi, Reiko Tajima, Hiromi Matsushita, Masao Imafuku, Beru-Bera Lin, Shin Kishida, Torii

Kompletter Deutscher Fotosatz (16 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z1
King Kong gegen Godzilla (Gojira tai Mechagojira)

# 8108 King Kong gegen Godzilla (Gojira tai Mechagojira)
Verkauft!
King Kong gegen Godzilla (Gojira tai Mechagojira)
Japan 1974 - Regie: Jun Fukuda
mit: Masaaki Daimon, Kazuya Aoyama, Akihiko Hirata, Hiroshi Koizumi, Reiko Tajima, Hiromi Matsushita, Masao Imafuku, Beru-Bera Lin, Shin Kishida, Torii

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
King Kong gegen Godzilla (Gojira tai Mechagojira)

# 13094 Koloss von Konga, Der (Sing Sing Wong)
18.00 Euro
Koloss von Konga, Der (Sing Sing Wong)
Hongkong 1977 - Regie: Ho Meng-Hua
mit: Evelyne Kraft, Danny Lee, Ku Feng, Lin Wei-Tu, Wu Hang-Sheng, Steve Nicholson, Hsiao Yao, Chen Ping, Norman Chu, Siu-Keung, Theodore Thomas, Corey Yue

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Koloss von Konga, Der (Sing Sing Wong)

# 9904 U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
40.00 Euro
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z2
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)

# 1956 U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
6.00 Euro
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)

# 1951 U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
5.00 Euro
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)

# 1953 U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
5.00 Euro
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)

# 1954 U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
5.00 Euro
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z3
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)

# 1955 U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
5.00 Euro
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z3
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)

# 1957 U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
5.00 Euro
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Regie: Ishirō Honda / Inoshiro Honda
mit: Tadao Takashima, Yōko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
U 2000 - Tauchfahrt des Grauens (Kaitei gunkan)

Gefundene Suchergebnisse: 52 Aktuelle Anzeige: 1 - 50
1 2  >>