Imprint
Terms and conditions
Privacy Policy
Return policy

New!


Find us on FacebookAnna Karenina (Anna Karenina)

13.00 US$
Anna Karenina (Anna Karenina)
ZOOM

Soviet Union 1967 - Director: Aleksandr Zarkhy / Aleksandr Zarkhi
with: Tatyana Samojlova, Nikolai Gritsenko, Vasili Lanovoy, Yuri Yakovlev, Boris Goldayev, Anastasiya Vertinskaya, Iya Savvina, Maya Plisetskaya

Item-Number: 4317

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch
Condition: good folded


several creases in paper