Impressum
AGBs
Datenschutz
Widerrufsrecht

Neu!


Find us on FacebookAnna Karenina (Anna Karenina)

10.00 Euro
Anna Karenina (Anna Karenina)
ZOOM

Sowjetunion 1967 - Regie: Aleksandr Zarkhy / Aleksandr Zarkhi
mit: Tatyana Samojlova, Nikolai Gritsenko, Vasili Lanovoy, Yuri Yakovlev, Boris Goldayev, Anastasiya Vertinskaya, Iya Savvina, Maya Plisetskaya

Artikel-Nummer: 4317

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm
Zustand: Z4 gefaltet


viele Knicke im Papier